Regulamin sklepu internetowego AUTO-COMFORT.

§ 1. DEFINICJE.

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

100PLAMEK – firma 100Plamek Agnieszka Koryczan z siedzibą w Krakowie ul. Białe Wzgórze 4 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 677-206-96-38, REGON 120438396.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (DZ.U. nr 16, poz. 93, ze zm.).

KLIENT - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ - transakcje przy użyciu kart płatniczych takich jak: Visa, MasterCard, za pośrednictwem platformy PRZELEWY24.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, dla której korzystanie z Usługi jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego.

PRZELEW TRADYCYJNY - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, na poczcie lub innej instytucji finansowej.

PRZELEW ELEKTRONICZNY ON-LINE – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe za pośrednictwem operatora PRZELEWY24.

PRZELEWY24 – operator płatności internetowych i kartami płatniczymi VISA / MASTERCARD – PAYPRO S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska.

SKLEP – sklep internetowy AUTO-COMFORT prowadzony przez 100PLAMEK pod adresem internetowym: www.auto-comfort.pl, sprzedający towary za pośrednictwem internetu.

TOWAR – przedmioty prezentowane w Sklepie.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu KC, zawarta pomiędzy firmą 100PLAMEK, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§ 2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Sklep zamieszcza na stronie www.auto-comfort.pl

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. Każdy Klient, który dokonuje Zamówienia w Sklepie, ma możliwość założenia własnego konta. Pozwala ono zapamiętać jego dane teleadresowe w bazie Sklepu oraz udostępnia historię i status zamówień. Na życzenie Klienta istnieje możliwość usunięcia konta, a także zmiana danych w nim zapisanych.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.auto-comfort.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie Zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości. Klient zostanie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od złożenia Zamówienia. Formularze Zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

6. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje:

- wyboru zamawianych Towarów,

- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

- wyboru sposobu płatności.

7. Do każdego Zamówienia dołączane jest potwierdzenie kupna/sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. W tym celu podczas składania Zamówienia Klient wypełnia formularz z danymi wymaganymi prawem do wystawienia faktury VAT.

8. Sklep dokłada wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronach internetowych www.auto-comfort.pl, były dostępne.

9. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

10. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym Zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: - częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na Towary niedostępne, - anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w „§ 9. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM”.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§ 3. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

2. Wprowadzanie zmian wymienionych w punkcie 1, możliwe jest poprzez kontakt Klienta ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na stronie głównej Sklepu (stopka strony menu Informacja - Kontakt z nami).

§ 4. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY.

1. Wszystkie ceny towarów i kosztów dostawy zamieszczone na stronach ofert podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Informacje o kosztach dostawy, terminach i opcjach wysyłki są dostępne przy składaniu Zamówienia w karcie „Koszyk”, zakładce „Metody dostaw”. Koszty dostawy są automatycznie obliczane przez algorytm i przedstawiane Klientowi przed zatwierdzeniem Zamówienia. Koszty dostawy uwzględniają rodzaj wybranej przesyłki pocztowej, rodzaj i wielkość opakowania, wartość Towarów, całkowitą masę przesyłki lub ilość sztuk w przesyłce oraz należny podatek VAT. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WYSYŁKA.

1. Zamówienia dostarczane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie Towary zamówione przez Klienta są sprawdzane przed wysyłką i wysyłane bez wad.

2. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 2 (dwóch) dni roboczych. Jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę.

3. Sklep prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową i nie umożliwia odbioru osobistego zakupionego towaru. Zamówienie jest dostarczane do Klienta na adres wskazany przez Klienta.

4. Po nadaniu towaru Sklep informuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

5. Sklep nadaje przesyłki codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o., Inpost Sp. z o.o. oraz RUCH S.A. Rodzaje obsługiwanych przesyłek:

- przesyłki kurierskie DPD,

- przesyłki do Paczkomatów 24/7,

- przesyłki do punktów ORLEN Paczka.

Przesyłka kurierska DPD jest doręczana do Klienta do 2 (dwóch) dni roboczych (nie licząc dnia wysyłki). Przesyłka Inpost Paczkomaty 24/7 jest doręczana do Paczkomatu do 2 (dwóch) dni roboczych (nie licząc dnia wysyłki). Przesyłka do punktów ORLEN Paczka jest doręczana do punktu odbiorczego do 3-4 (trzech-czterech) dni roboczych od nadania (nie licząc dnia wysyłki).

6. Maksymalna masa brutto pojedynczej przesyłki wynosi:

- dla przesyłek kurierskich DPD – 30kg,

- dla przesyłek Inpost Paczkomaty 24/7 – 25kg,

- dla przesyłek ORLEN Paczka – 20kg.

7. Wysyłane przesyłki są ubezpieczone:

- przesyłka kurierska DPD do wartości 1000zł,

- przesyłka Inpost Paczkomaty 24/7 do wartości 200zł,

- przesyłka ORLEN Paczka do wartości 500zł.

8. Sklep odpowiednio zabezpiecza wysyłany Towar na czas transportu. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności pracownika doręczającego przesyłkę, sprawdzić stan dostarczonych towarów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody jest podstawą do złożenia reklamacji w firmie spedycyjnej.

§ 6. FORMY PŁATNOŚCI. ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- Przelew Tradycyjny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu,

- Przelew Elektroniczny On-Line. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu wiadomości e-mail od operatora PRZELEWY24 z potwierdzeniem dokonania płatności przez Klienta.

- Płatność kartą. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu wiadomości e-mail od operatora PRZELEWY24 z potwierdzeniem dokonania płatności przez Klienta.

2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

§ 7. REKLAMACJE.

1. Jeżeli kupiony towar ma wadę, Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi, w której określi swoje żądania. Klient w ramach reklamacji może żądać jednego z czterech działań:

- naprawa towaru,

- wymiana towaru na nowy,

- obniżenie ceny towaru,

- odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna.

2. W celu złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, Klient wypełnia Formularz Reklamacyjny będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu Sklepu. Wypełniony formularz Klient przesyła w formie elektronicznej na adres e-mail lub w formie papierowej na adres poczty tradycyjnej wskazany do składania reklamacji. Jeżeli podane w Formularzu Reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do Klienta o uzupełnienie ich we wskazanym zakresie.

3. Uprawnienie z tytułu rękojmi przysługuje:

a. Klientowi będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklep w ciągu 1 (jednego) roku od zauważenia wady (niemniej najlepiej wadę zgłosić zaraz po zauważeniu),

b. Klientowi niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklep natychmiast po zauważeniu wady.

4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania Formularza Reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Odpowiedź na reklamację będzie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres poczty tradycyjnej.

5. W przypadku konieczności odesłania przez Klienta, reklamowanego Towaru (w celu naprawy, wymiany na nowy lub odstąpienia od Umowy) należy wysłać go przesyłką rejestrowaną na adres:

100PLAMEK Agnieszka Koryczan

Ul. Białe Wzgórze 4

30-203 Kraków

Do odsyłanego Towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (najlepiej paragon lub fakturę VAT) oraz Formularz Reklamacyjny. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "REKLAMACJA".

6. Jeżeli reklamowany Towar ma być naprawiony lub wymieniony na nowy Sklep, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, dostarczy Klientowi Towar wolny od wad. Dokona również zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Klienta. Z zastrzeżeniem, że koszty nie mogą przekroczyć ceny paczki ekonomicznej określonej w obowiązującym na dzień wysyłki przez Klienta, cenniku Narodowego Operatora Pocztowego – cena określana jest na podstawie gabarytu i masy otrzymanej przesyłki z reklamowanym Towarem.

7. Jeżeli w ramach rękojmi, Klient żąda obniżenia ceny reklamowanego Towaru, Sklep, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, dokona zwrotu różnicy w cenie Towaru na rachunek bankowy podany przez Klienta w Formularzu Reklamacyjnym.

8. Jeżeli w ramach rękojmi, Klient żąda odstąpienia od Umowy, Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta na rachunek bankowy podany w Formularzu Reklamacyjnym.

9. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może:

a. skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci – Instytucje Konsumenckie - Rozstrzyganie sporów konsumenckich”,

b. wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Wniosek można złożyć korzystając z platformy ODR pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. przez wypełnienie i wysłanie wzoru Formularza Odstąpienia od Umowy będącego załącznikiem nr 2 do Regulaminu Sklepu. Wypełniony formularz należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail lub w formie papierowej na adres poczty tradycyjnej wskazany do składania reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć również oświadczenie odstąpienia od Umowy w innej formie niż ww.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowyprzed upływem terminu do odstępienia od Umowy.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i wysłać na niżej podany adres, a na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT":

100PLAMEK Agnieszka Koryczan

ul. Białe Wzgórze 4

30-203 Kraków

5. Do odsyłanego Towaru Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta proszony jest o dołączenie dowodu zakupu (paragon fiskalny). W przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gdy dowodem zakupu była faktura VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca VAT.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, koszt odesłania Towaru, ponosi Klient.

7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy do Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie) niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Sklep dokona zwrotu należności w sposób określony przez Konsumenta / Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w Formularzu Odstąpienia od Umowy.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest odpowiedzialny wobec Sklepu za zmniejszenie wartości Towaru w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sklep ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

§ 9. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata, lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 10. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495, ze zm.) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci firmy 100PLAMEK, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

100PLAMEK Agnieszka Koryczan

Ul. Białe Wzgórze 4

30-203 Kraków

2. Koszt odesłania zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 11. DANE OSOBOWE.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest 100PLAMEK.

2. 100PLAMEK przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a. sprzedaży towarów - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

b. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta w Sklepie na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Każdy Klient, którego dane osobowe 100PLAMEK przetwarza, ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby 100PLAMEK lub na adres elektroniczny za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Sklepu lub bezpośrednio na adres sklep@auto-comfort.pl,

c. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

5. 100PLAMEK zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. 100PLAMEK może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 100PLAMEK lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej, któremu podlega 100PLAMEK.

6. 100PLAMEK chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy 100PLAMEK, a także podmioty współpracujące ze 100PLAMEK oraz świadczące na rzecz 100PLAMEK usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.

8. Dane osobowe Klienta, zebrane w celu Umowy Sprzedaży będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a. reklamacyjnej obsługi Klienta,

b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących 100PLAMEK lub Klientowi,

c. wypełnienia obowiązku prawnego 100PLAMEK np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,

d. świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu.

9. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub w innych dyspozycjach Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, a w szczególności:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (DZ.U. nr 16, poz. 93, ze zm.)

- ustawa z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. poz. 827.)

- ustawa z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823.)

- ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. rok 2018 poz. 1000.)

- rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO (2016/679)

- regulamin świadczenia usług powszechnych przez Pocztę Polską S.A. – dostępny na stronie Operatora usług powszechnych – www.poczta-polska.pl/akty-prawne/

- regulamin świadczenia usług kurierskich przez DPD Polska Sp. z o.o. – dostępny na stronie www.dpd.com.pl/regulaminy

- regulamin świadczenia usługi PACZKOMATY 24/7 przez Inpost Sp. z o.o. – dostępny na stronie www.inpost.pl/regulaminy

- regulamin śwadczenia usługi ORLEN Paczka przez RUCH S.A. - dostępny na stronie www.orlenpaczka.pl/regulamin

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty udostępnienia ich na stronie www.auto-comfort.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

§ 13. ZAŁĄCZNIKI.

1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

- Załącznik nr 1. Formularz Reklamacyjny

ikona_pdf.jpgFORMULARZ REKLAMACYJNY W FORMACIE .PDF

ikona_word.jpgFORMULARZ REKLAMACYJNY W FORMACIE .DOC

- Załącznik nr 2. Formularz Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

ikona_pdf.jpgFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY W FORMACIE .PDF

ikona_word.jpgFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY W FORMACIE .DOC

- Załącznik nr 3. Poprzednie Regulaminy Sklepu

ikona_pdf.jpgREGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 09.01.2017R. DO 25.05.2018R. W FORMACIE .PDF

ikona_pdf.jpgREGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.05.2018R. DO 03.03.2021R. W FORMACIE .PDF

ikona_pdf.jpgREGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 04.03.2021R. DO 31.12.2021R. W FORMACIE .PDF

ikona_pdf.jpgREGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 31.12.2021R. DO 31.12.2022R. W FORMACIE .PDF